Σύνδεσμος απεικονιστικών εξετάσεων ιατρείου

Τοποθετήστε στο κουτί τον αριθμό ταυτότητας του ασθενή και πατήστε τον κουμπί για δημιουργία του συνδέσμου. Αντιγράψτε για αποστολή του συνδέσμου. Για έλεγχο μπορούμε να πατήσετε το κουμπί μετάβαση στις απεικονιστικές εξετάσεις.