Ο Orthanc PACS server δεν είναι σωστά ενημερωμένος,

Kαθημερινά οι τεχνολόγοι ακτινολογικού ωφείλουν να ελέγχουν με υπευθυνότητα την ακεραιότητα των δεδομένων του server και ότι όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις έχουν αποσταλθεί σωστά στον Server (έλεγχος ιδιαίτερα αντιστοιχείας accession number)

Λανθασμένη διαχείρηση επειγόντων περιστατικών

Επείγοντα περιστατικά είναι οι κακώσεις που συνέβησαν άμεσα ή την ίδια ημέρα, όταν αφορούν το κάτω άκρο ο ασθενής δεν είναι περιπατητικός (δεν μπορεί να περπατήσει) ένω όταν αφορούν το άνω άκρο δημιουργείται σοβαρή απώλεια λειτουργικότητας η οποία εκδηλώνεται με απώλεια κίνησης στην παρακείμενη άρθρωση. Πχ κάταγμα ωλεκράνου προκαλεί απώλεια κίνησης του αγκώνα.

Σε κάθε περίπτωση