Καθήκοντα προσωπικού

Ανανέωση 30.09.2021 ΚΔ

Εφόσον δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν την συγκεκριμένη ημέρα να διεκπεραιώνονται μέσα στα μέγιστα χρονοδιαγράμματα

Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης

Τρίτη

checklist χειρουργείου

Τρίτη και Πέμπτη

Απάντηση στα email φυσικοθεραπευτών, δικηγόρων

Τρίτη 1400-1700

Πέμπτη

  1. Επιμέλεια και έλεγχος βεβαιώσεων χρήσης εξειδικευμένων εγκαταστάσεων εντός Νοσηλευτηρίου
  2. Επιμέλεια πρακτικού χειρουργικών επεμβάσεων
  3. Τυπική αντιβιοτική αγωγή χημειοπροφύλαξης ( procef 500mg 2 φορές την ημέρα για τρεις ημέρες ) μετά από συζήτηση ( υπάρχει το ενδεχόμενο αλλεργίας ή τροποποίησης )
  4.  Covid pcr
  5. Έκδοση – διευθέτηση προγράμματος μικρών χειρουργικών επεμβάσεων ( 97834259 Σεραφείμ Κουφούδης Διοικητικός Διευθυντής Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ευαγγελίστρια )