Ασφαλιστικοί φορείς

MedStar

Ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης AHK

Ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ATHK

Ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τραπεζικών υπαλλήλων Κύπρου

Ασφάλεια υγείας Universal Life

Ασφάλεια υγείας Atlantic insurance

Ασφάλεια Υγείας Alliaz

Ασφάλεια υγείας Εθνική ασφαλιστική

Άλφα Ασφαλιστική

Ασφάλεια υγείας EuroLife

Ασφάλεια υγείας Laiki Cyprialife

Ασφάλεια υγείας Liberty Life

Ασφάλεια Υγείας Μινέρβα

Ασφάλεια υγείας Prime Insurance

The best treatment for orthopaedic complications is prevention

Sir John Charnley

Patients are more active, more athletic; they want to be able to do more things. Our job is to give them what they need

Mr. Richard Villar (Famous Hip Surgeon)

Είμαστε κοντά στον ασθενή, εξυπηρετούμε τις ανάγκες του

Κυριάκος Δημητριάδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός